مرکز خدمات جامع سلامت شماره 6 ( امینی )مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 6 (امینی)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
پایگاه 1(فاطمه زهرا)
ضلع جنوبی چهارراه فردوسی تا چهارراه نظام وفا، ضلع غرب و شرق سبزه میدان تا چهارراه بازار-33229362
 
پایگاه 2(محتشم)
 ضلع جنوب شهرداری ، خ طالقانی، ملک آباد ، بلاغی ، سبزه میدان ، خ پیغمبریه ، کوچه برق تا ضلع شمالی کوچه محمدیه-33235067
ضمیمه
ضلع جنوبی چهارراه عمران تا مسجد محمد رسول ا..- فردوسی- خیام ،بلوار،
شهرداری
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
تعداد پرسنل شاغل
15 نفر
ساعت کاری
7:30 تا 14:15
آدرس و تلفن مرکز
فردوسی- پشت بیمارستان بوعلی- روبروی بیمارستان مهرگان - جنب فروشگاه علوم پزشکی 33336860