مرکز خدمات جامع سلامت شماره 10مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 10
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
شماره 6
غیرفعال
ضمیمه
پونک.ملاصدرا .کوی قضات
پایگاه شماره 8
نوروزیان
از کانال تا صدا و سیما .و 400 دستگاه
پایگاه شماره 18
اسماعیل آباد
اسماعیل آباد
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
شفیع آباد
-
زرشک
کامان- انگورازوج – علین – سپوهین- جولاده
موشقین
ورتوان- زناسوج - هلارود
اسامی روستاهای سیاری
امامزاده باراجین- مهمان زوج - غلام آباد - تروتن
تعداد خانه های بهداشت
3
پرسنل مرکز
29 نفر
بهورزان
7 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
شهری (7:30-14:30)روستایی(12-8 و 13-17)
آدرس و تلفن مرکز
خیابان دانشگاه – جنب کانال آب- مرکز بهداشت شهید بلندیان -33686055