اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=96e35fff-17ac-4253-89ad-c8f9bf64b4c3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a6c25eb3-34eb-4afa-ae45-39bedb0d21fe

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e67e6b63-165c-468b-85e3-079df6e8282d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=23b4945a-418d-497d-b15f-7ecf015f3936

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0f26a52a-c2bb-43ca-8424-6a865ec9ece7

 
 
 
اخبار
اطلاعیه
مدارک موردنیاز جهت مراجعه به مراکز خدمات جامع و پایگاه های سلامت
شهروندان گرامی، با توجه به ارائه کلیه خدمات بهداشتی به صورت الکترونیکی و آنلاین در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)، خواهشمند است ...
چه میزان در معرض خطر سکته های قلبی و مغزی هستید؟!
خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی و آزمایش رایگان در نزدیکترین مرکز و پایگاه سلامت