اخبار
تغذیه با شیر مادر در ساعات اولیه تولد عامل مهمی در تداوم شیردهی در مادران است

1399/5/1 چهارشنبه

رقیه خدادادبیگی، کارشناس برنامه ترویج  تغذیه با شیر مادر مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در اولین نشست سال 99 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین که با محوریت ارتقای اجرای اهداف دهگانه و دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر برگزار شد، شروع تغذیه با شیر مادر در ساعات اولیه تولد را عامل مهمی در تداوم شیردهی در مادران عنوان کرد و این هفته را فرصت مناسبی برای آموزش و اطلاع رسانی برای ترویج تغذیه با شیر مادر دانست.

وی با بیان استمرار آموزش‌ها در خصوص مزایای شیر مادر و آشنایی با تکنیک‌های صحیح شیردهی توسط مادران، تقدیر از مادران موفق در امر شیردهی نوزادان و راه اندازی اتاق دوستدار کودک را از عواملی نام برد که می تواند باعث افزایش مصرف شیر مادر در نوزادان و کاهش چشمگیر بسیاری از بیماری‌های گوارشی و تنفسی در کودکان شود.

در این نشست اقدامات دَه گانه از جمله: تماس پوست با پوست مادر نوزاد درساعات اولیه تولد، آموزش انحصاری تغذیه با شیرمادر و همچنین موانع و مشکلات در راستای اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانها  مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین با توجه به شیوع کرونا مقرر شد برنامه تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک مانند گذشته تداوم داشته باشد و در صورت وجود مادر و کودک مشکوک به کرونا مطابق با دستورالعمل های بهداشتی آموزش و مراقبت ها انجام شود.

در این نشست که روز 26 تیر برگزار شد، لیدا زرگینی، کارشناس مسؤول واحد سلامت خانواده و جمعیت و جمعی از کارشناسان برنامه تغذیه با شیر مادر بیمارستان ها نیز حضور داشتند.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر