اخبار
توسط مرکز بهداشت شهرستان قزوین برای ساکنان منطقه غیاث آباد و شهرک بهارستان قزوین، مرکز واکسیناسیون علیه کووید 19، راه اندازی شد این مرحله، فقط 80 ساله ها و بالاتر

1400/2/13 دوشنبه

به گفته منیره السادات سجادی، کارشناس مسؤول واحد گسترش مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، برای ساکنین منطقه غیاث آباد و شهرک بهارستان قزوین مرکز واکسیناسیون علیه کووید 19، راه اندازی شد.

این کارشناس اظهار کرد که واکسیناسیون کووید 19 منطقه غیاث آباد برای گروه سنی 80 سال به بالا در مرکز خدمات جامع سلامت علیجانی واقع در انتهای خیابان غیاث آباد سمت مجتمع سنگفروشان کوثر، خ بهارستان، کوچه سبحان دوم  انجام می شود و شهروندان ساکن در منطقه غیاث آباد و شهرک بهارستان می توانند تا 13 اردیبهشت 1400، پس از فراخوان مراقبان سلامت مرکز علیجانی به آدرس فوق مراجعه کنند.

وی اظهار کرد که در فاز اول، تزریق واکسن کرونا برای گروه های عموم جامعه، گروه سنی 80 سال  به بالا در سند ملی واکسیناسیون در نظر گرفته شده است و مرکز بهداشت شهرستان قزوین نیز همسو با برنامه کشوری، تزریق این گروه را در اولویت قرار داده است و  در مرحله بعدی، گروه های دیگر به این سند افزوده خواهند شد.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر