اخبار
توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین طرح بررسی تاثیر داروی «آیوِرمکتین» در بیماران سرپایی مبتلا به ویروس کرونا آغاز شد مرکز بهداشت قزوین، همکار این طرح است

1399/8/27 سه‌شنبه

توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین، طرح بررسی تاثیر داروی «آیوِرمکتین» در بیماران سرپایی مبتلا به ویروس کرونا آغاز شد. مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین، در انجام این طرح همکاری می کند.

در نشست هماهنگی طرح مذکور؛ دکتر پیمان نامدار، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: این طرح، پروژه بسیار بزرگی است و در حال حاضر، در دنیا، در چند کشور محدود، انجام شده و به نتیجه رسیده است. وی افزود که دانشگاه علوم پزشکی قزوین با داشتن کُد اخلاق و نتایجی که تا امروز عاید این دانشگاه شده است، می تواند نقطه عطفی را برای کاهش بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان ایجاد کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مورد مطالعه این طرح را بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز تشخیص و درمان کرونا و همچنین بخشی از حاشیه شهر قزوین در دو گروه کنترل و شاهد اعلام کرد و گفت: این  طرح با هدف موثر بودن میزان پیشگیری در اطرافیان بیمار در یک جمعیت خانوادگی و در مرحله دوم، اثر این دارو در محله های حاشیه شهر قزوین به صورت جمعیتی یا محله ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مراقبت از همه افراد جامعه مهمترین رویکرد طرح تحقیقاتی است

دکتر نعمت الله غیبی، مدیر گروه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در این نشست، جامعه آماری طرح را دو هزار تَن و گروه هدف این طرح را همه افراد 20 تا 60 سال به جز مادران باردار، مادران شیرده و افراد زیر 15 کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این طرح افرادِ دارای بیماری زمینه ای را هم تحت بررسی قرار می دهد. وی افزود که رویکرد مهم اجرای این طرح، مراقبت از همه افراد جامعه در شرایط بحران کووید 19 است و هر چه مدت مورد مطالعه در جمعیت مورد نظر، بیشتر باشد، نتایج بهتری می توان از آن گرفت.

دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین هم ضمن استقبال از اجرای این طرح، همکاری همه جانبه این حوزه در اجرایی کردن پروژه اثرگذاری داروی مورد مطالعه در جمعیت مورد هدف را اعلام کرد .

این نشست، روز  21 آبان 99 به میزبانی مرکز بهداشت برگزار شد و دکتر بیژنی، مدیر گروه عفونی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا و دکتر علّامی، سرپرست واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی این مرکز و عضو هیأت علمی گروه اخلاق پزشکی، دکتر علیزاده، عضو هیأت علمی  دانشگاه، دکتر اکبر یوسفی، معاون مرکز بهداشت شهرستان قزوین، هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان ، منیر سجادی، کارشناس مسئول گسترش، مریم صباغیان، مدیر مرکز آموزش بهورزی و سیاوش عبدی، کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان  قزوین نیز حضور داشتند.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر