بهداشت دهان و دندان

آدرس کوتاه جهت لینک شدن به صفحه بهداشت دهان و دندان url.qums.ac.ir/den :


«شرح وظایف»


«معرفی پرسنل»


«مطالب آموزشی»


«برنامه های واحد»


«تلفن :
33656056 داخلی: 214»
«نلفن مستقیم:
33654977»
اخبار و تازه های علمی واحد
1399/7/6 يكشنبه
بسته آموزشی دهان و دندان( بوکلت چارت کودک سالم، تقویم آموزش همگانی، دستورالعمل کنترل عفونت، شرح وظایف بهورز و مراقب سلامت، شرح وظایف دندانپزشک و دستیار، شرح وظایف کاردان بهداشت دهان و دندان، دانستنی های دندانپزشک، دانستی های مراقب و یا بهورز )
1399/6/16 يكشنبه
کتاب دانستنیهای سلامت دهان و دندان ویژه برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی
1399/5/4 شنبه
تیم سیّار دندانپزشکی مرکز بهداشت شهرستان قزوین در آقابابا مستقر شد
1399/4/14 شنبه
کلینیک سیّار دندانپزشکی مرکز بهداشت شهرستان قزوین، در روستای ماهین ارایه خدمت می کند
1399/2/15 دوشنبه
خدمات دندانپزشکی اورژانسی شهرستان قزوین، در مرکز خدمات جامع سلامت نواب انجام می شود
1399/1/28 پنجشنبه
دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در دوره همه گیری Covid19 - (ویرایش نخست، فروردین 1398)
1399/1/28 پنجشنبه
دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در دوره همه گیری Covid19
1398/12/20 سه‌شنبه
گزیده نکات بالینی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط اپیدمی کروناویروس جدید
1398/12/10 شنبه
دستورالعمل اجرایی مقابله با کرونا ویروس جهت کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی
1398/12/8 پنجشنبه
دستورالعمل مقابله با بیماری کرونا در دندانپزشکی
1398/11/17 پنجشنبه
کودکان زیر دو سال، نیازی به استفاده از خمیر دندان ندارند
1398/10/29 يكشنبه
هر خانه یک پایگاه سلامت ( سلامت دهان و دندان )