شرح وظایف
شرح وظایف مرکز آموزش:
1 – پذیرش و جذب بهورز از طریق تشکیل کمیته پذیرش
پس از اخذ مجوز بکار‌گیری نیرو از دانشگاه علوم پزشکی جهت روستاهائی که نیاز به بهورز می‌باشد، آموزشگاه بهورزی اقدام به اطلاع رسانی و سپس پذیرش دانش‌آموز بهورزی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، با هماهنگی مرکز بهداشت استان می‌نماید . شرایط عمومی داوطلبان شغل بهورزی به قرار زیر می‌باشد :
  • دارا بودن دیپلم متوسطه
  • سن داوطلبان مؤنث22-18 سال و سن داوطلبان مذکر 24-18 سال تمام می‌باشد .
  • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد
  • نداشتن سابقه سوء پیشینه و داشتن مقبولیت اجتماعی
  • بومی بودن داوطلب
2- برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش تئوری ،عملی و کار آموزی و حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی
·         پس از طی قبولی و گزینش داوطلب بهورزی کلاسهای آموزش شروع می‌شود مواد درسی و تعداد ساعات و تقویم زمانی برنامه آموزش بهورزی بر اساس نظام واحدی به میزان 3341 ساعت در مدت 24 ماه معادل 75 واحد با احتساب دروس نظری و عملی و کار‌آموزی می‌باشد که این تعداد واحد طی دو مرحله تحت عنوان پایه اول و دوم انجام می‌شود .
·         برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش
·         تدوین طرح درس روزانه و چک لیست های آموزشی
·         برگزاری آزمون های پایانی هر پایه و برگزاری آزمون نهایی فارغ التحصیلی (فینال)
3-تداوم آموزش بهورزان پس از فارغ التحصیلی با برنامه ریزی و اجرای دوره های بازآموزی ماهیانه جهت بهورزان فارغ التحصیل از طریق نیاز سنجی آموزشی
4- برگزاری سالیانه آزمون توانمند سازی بهورزان
5- تامین امکانات رفاهی دانش آموزان طبق آئین نامه( اسکان، تغذیه، لباس فرم و....... ) .
 تامین محیط سالم اجتماعی برای مهارت آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان . برپایی اردوهای علمی،فرهنگی،تفریحی مهارت آموزان بهورز در معیت مربیان
6- تمهید مقدمات دریافت دیپلم کارو دانش و صدور گواهی مهارت بهورزی (جهت بهورزانی که تا دوره متوسطه تحصیل نموده اند )
7- همکاری با فصلنامه بهورز، تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی از پرسنل وارسال به رابط استانی
8- طراحی وبرنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیر حضوری ( ازراه دور) بهورزان و برگزاری آزمون فصلنامه
9 – نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل درتیم های پایش (مربیان آموزشگاه ، کارشناسان ستاد شهرستانی ویا استانی )
10- حضور فعال و مشارکت دربرنامه های نوآموزی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
11-   مشارکت فعال در برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز و انتخاب بهورز و مربی نمونه
12- مشارکت در تشکیل شورای بهورزی و پیگیری مسایل و مشکلات بهورزان
13- مشارکت در شورای کارشناسان، کاردانان و پزشکان مرکز بهداشت شهرستان و استان
14-  مشارکت در کمیته نقل و انتقالات (به ویژه بهورزان)