آزمایشگاه
 
معرفی واحد آزمایشگاه
     آزمایشگاه بالینی به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت، نقش عمده ای در تشخیص و درمان بیماری ها بازی می کند. و با توجه به تعدد و تنوع آزمایش های تشخیصی، تصور طب بدون آزمایشگاه غیر ممکن است. آزمایشگاه بالینی، با به کار گیری روش های علوم پایه و پیوند زدن نتایج آزمون های آزمایشگاهی با بالین بیمار از نظر کمی تولید کننده بیشترین اطلاعات لازم برای تشخیص و درمان بیماری هاست و در برخی از موارد ارزشمند ترین اطلاعات تشخیصی در آزمایشگاه به دست می آید.   در همین راستا آزمایشگاه مرکز بهداشت شهید بلندیان در نظام سطح بندی شبکه آزمایشگاه ها ، در سطح 3 آزمایشگاه های بهداشتی قرار گرفته و بر این اساس وظایفی را در نظام سلامت بر عهده دارد. این آزمایشگاه دارای بخش های خون شناسی، بیوشیمی بالینی، سرولوژی، ایمونولوژی، میکروبشناسی، مواد مخدر، انگل شناسی، بیوشیمی ادرار ،غربالگری نوزادان و مایکوباکتریولوژی می باشد.
     وظیفه غربالگری زوج های متقاضی ازدواج جهت پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور در شهرستان قزوین بر عهده بخش خون شناسی این آزمایشگاه قرار داده شده است .در این بخش مراحل 1 ، 2 ، 3 الگوریتم آزمایشگاهی برنامه تالاسمی ، شامل آزمایش ‍‍CBC  درمرد ، آزمایش CBC در زن و اندازه گیری میزان Hb.A2  در زن و مرد به روش کروماتوگرافی ستونی انجام می شود .
     برای انجام تست های بیوشیمی از دستگاه اتوآنالایزر آلفا کلاسیک استفاده شده است.این دستگاه قابلیت انجام کلیه آزمایش های بیوشیمی را دارد . در طرح های کشوری مانند طرح غربالگری دیابت که تعداد زیادی آزمایش می بایست در زمان کوتاهی انجام شود ، استفاده از دستگاه اتوآنالایزر اجتناب ناپذیر است .
     بخش میکروبشناسی در بحران هایی مانند شیوع وبای التور ، طغیان های ناشی از مسمومیت های آب و مواد غذایی ، شیوع آنفلوانزا و ... نقش کلیدی در تشخیص دارد و از بخش های بسیار حساس آزمایشگاه می باشد .
     از بخش های بسیار مهم آزمایشگاه مرکز شهید بلندیان بخش مایکوباکتریولوژی می باشد .فعالیت در این بخش به دلیل خطرات بیولوژیک ناشی از آلودگی با مایکوباکتریوم ، خطرات ناشی از تماس و تنفس مواد شیمیایی بسیار طاقت فرساست .اما وجود کارکنان متخصص و متعهد به ارتقاء سلامت جامعه ، باعث حصول نتایج بسیار ارزنده ای شده است .