پرسش های متداول
                                                                     بهداشت خانواده
سوالات مربوط به بارداری                                                                             سوالات مربوط به سبا
سوالات مربوط به جمعیت                                                                               سوالات مربوط به سالمندان
سوالات مربوط به شیرمادر                                                                             سوالات مربوط به تغذیه شیرخواران

 
                                                                      تغذیه
سوالات مربوط به آهن یاری

                                                                 بیماریها
سوالات مربوط به ایدز                                                                                  سوالات مربوط به آنفولانزا
سوالات مربوط به سل                                                                                   سوالات مربوط به دیابت
سوالات مربوط به فشارخون                                                                            سوالات مربوط به هپاتیتB
سوالات مربوط به واکسیناسیون         
 
                                                              حرفه ای                          
سوالات مربوط به مشاغل