برنامه های واحد

برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

برنامه جوانان

 • بررسی و تحلیل مشکلات مرتبط با سلامت جوانان و طرح موضوعات در کمیته ساماندهی امور جوانان،کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان
 • همکاری های بین بخشی و شناسایی ظرفیت های موجود درحوزه جوانان
 • هماهنگی و  نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله درکانون های تجمعی مانند دانشگاهها و حوزه علمیه 
 • نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت 
 • براورد نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی با توجه به انتظارات و ابلاغ برنامه های جدید 
 • هماهنگی و برگزاری همایش های ترویج ازدواج سالم ویژه جوانان و کارکنان بهداشتی مراکز محیطی در شهرستان
 • نظارت بر آموزش خودمراقبتی ، پیشگیری از رفتارهای پر خطر و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی به جوانان
 • نظارت بر آموزش مهارتهای اجتماعی در جوانان برای مراقبین سلامت و کارشناسان سلامت روان مراکز محیطی 
 • تولید ،تکثیر و توزیع محتوی آموزشی برای جوانان و کارکنان بهداشتی
 • همکاری در اجرای برنامه سفیران سلامت دانشجویی (واحد اموزش) 
 • درخواست مکمل ویتامین D3 جوانان 29-18 ساله


برنامه های سلامت جوانان:

 • 1)مراقبت سلامت جوانان 18تا29 سال :

            الف)ارزیابی دوره ای جوانان 18تا 29 سال تحت پوشش وثبت درسامانه سیب

             ب)ارزیابی دوره ای دانشجویان18تا29 سال بدو ورود دانشگاه وثبت درسامانه سیب
              ج) ارزیابی دوره ای طلاب18تا29 سال بدو ورود حوزه های علمیه وثبت درسامانه سیب

 • 2) برگزاری کمیته های فصلی ارتقاء سلامت جوانان درخصوص رفتارهای سالم وپیشگیری از رفتارهای پرخطر، ترویج ازدواج سالم ، پیشگیری از حوادث ترافیکی وکاهش مرگ درگروه سنی جوانان 18تا29 سال/ کارگروه سلامت جوانان
 • 3)ارائه آموزشها به جوانان 18تا29سال

 -              در راستای ترویج ازدواج سالم درجوانان
 -              
درخصوص رفتارهای سالم وپیشگیری از رفتارهای پرخطر در جوانان
 -              
درخصوص پیشگیری از سوانح وحوادث ترافیکی درجوانان 

                  -در زمینه خود مراقبتی در جوانان 

 -              ارتقای مهارتهای اجتماعی در جوانان

              -مصرف مکمل ویتامین دی در جوانان

 •  4) برگزاری کارگاههای ارتقاء مهارت اجتماعی در جوانان
 • 5)تربیت سفیران سلامت دانشجو
 •  6)برگزاری هفته سلامت جوان
 • 7)برگزاری هفته ازدواج 
 • 8)برگزاری کارگاه پیشگیری از حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در جوانان
 • 9) برگزاری کارگاه ازدواج سالم در جوانان
     برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس:
 •      مراقبت سلامت نوجوانان با هدف بيماريابي ، ارجاع و درمان شامل :

                      - ارزيابي سلامت پیش دبستانیها (5 ساله)، تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت نتایج در سامانه سیب.
                - ارزيابي سلامت نوآموزان در بدو ورود به پايه اول ابتدايي، تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت نتایج در سامانه سیب
                - ارزیابی سلامت دانش آموزان پایه های هدف، تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت نتایج در سامانه سیب
                - ارزیابی سلامت نوجوانان غیر دانش آموز پایه های هدف، تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت نتایج در سامانه سیب 
                - مراقبت از دانش آموزان نيازمند مراقبت هاي ويژه مانند مبتلايان به بيماري ديابت و ....
               - ثبت و گزارش و پيگيري موارد ارجاع شده 
               - معاينات فصلي پديكلوز سر در كليه دانش آموزان شهرستان
               - اجراي برنامه مدارس مروج سلامت در شهرستان
              - مشاركت در اجراي برنامه آهن ياري دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه
              - مشاركت در اجراي برنامه مکمل ياري دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول و دوم متوسطه
              - آموزش سلامت به دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين دانش آموزان از طريق آموزش هاي مستقیم و غیر مستقیم
              -تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت محيط و ايمني مدرسه 
              - رعايت استاندارد هاي لازم براي محيط فيزيكي ، تاسيسات و تجهيزات مدرسه در هنگام ساخت و بهسازي آن
             - نظارت در زمينه نگهداري مناسب از امكانات موجود و محيط مدرسه
             -بهبود تغذيه دانش آموزان
             - نظارت بر بهداشت پايگاه تغذيه سالم و مواد خوراكي كه از طريق آن عرضه مي شود .
            - نظارت بر نحوه عرضه و توزيع مواد غذايي به دانش آموزان در داخل مدرسه
            -همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس