گسترش

آدرس کوتاه جهت لینک شدن به صفحه گسترشurl.qums.ac.ir/exp :


«شرح وظایف»

«معرفی پرسنل»

«مطالب آموزشی»

«برنامه های واحد»

«جلب مشارکت های مردمی»

«تلفن :
33656056  داخلی: 255»
«نلفن مستقیم:
33652876»
اخبار و تازه های علمی واحد
1399/6/23 يكشنبه
احداث ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت سرتک توسط خیّرین
1399/5/15 چهارشنبه
اقدامات در بخش پیشگیری، درمان و تبعات حاصل از ویروس کرونا در جمعیت روستایی پیگیری می‌شود
1399/4/29 يكشنبه
مرکز منتخب کووید 19 مرکز بهداشت شهرستان قزوین پایش استانی شد
1399/4/26 پنجشنبه
محتواسازی مطالب کرونا در بیش از 100 تیربُرد در شهر قزوین برای آگاه سازی مردم
1399/3/17 شنبه
«طرح هر خانه، یک پایگاه سلامت»، در مناطق شهری آغاز شد
1399/3/13 سه‌شنبه
به منظور عملیاتی کردن مراقبت در نظام ارائه خدمات، طرح هر خانه یک پایگاه سلامت اجرا میشود
1399/2/29 دوشنبه
برای اجتماعی شدن سلامت، باید برنامه ها در قالب نظام شبکه، شامل همه شود
1399/2/28 يكشنبه
از کادر بهداشتی و درمانی مرکز جامع خدمات سلامت محمودآباد نمونه قدردانی شد
1399/2/23 سه‌شنبه
از پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین قدردانی شد
1399/1/18 دوشنبه
نزدیک به 3000 تن، توسط پزشک برای تشخیص بیماری کرونا، معاینه شدند
1399/1/18 دوشنبه
220 بیمار با تشخیص بیماری کرونا به بیمارستان ارجاع شدند
1399/1/14 پنجشنبه
بیش از 16000 تن توسط رابطان سلامت، غربالگری کووید 19 شدند
1398/12/26 دوشنبه
تعداد مراکز خدمات جامع سلامت 16 و 24 ساعته تشخیص بهنگام کرونا در استان قزوین، به 18 رسید
1398/12/24 شنبه
برای مقابله با کرونا، پنج مرکز خدمات جامع سلامت، 16 ساعته فعالیت می کنند
1398/12/11 يكشنبه
خدمات پزشکی و پرستاری در سه مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان قزوین 16 ساعته شد
1398/11/20 يكشنبه
خانه بهداشت زرآباد از توابع شهرستان قزوین، افتتاح شد