پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

معرفی واحد

بیماریهای واگیر از قدیمی ترین دشمنان سلامت بشر هستند . همه گیری های بزرگ ایجاد شده توسط برخی از آنها مانند وبا و آنفلوآنزا در قرن های گذشته خسارات سنگینی بر جامعه بشری وارد کرده است . علی رغم پیشرفت های شگرف علم پزشکی در زمینه های پیشگیری و درمان بیماریهای واگیر متاسفانه هنوز هم بیماریهای واگیر با قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند .

واحد مبارزه با بيماريهاي واگير بر پايه علم اپيدميولوژي، مراقبت ( Surveillance ) در برنامه‌هاي پيشگيري و مبارزه با بيماريها را انجام مي‌دهد.مراقبت به معنی گردآوری منظم و مستمر داده ها و تجزیه و تحلیل آنها و سپس تفسير داده‌هاي بهداشتي در فرآيند توصيف و پايش سلامتي جامعه وانتشار نتایج آن برای مدیران و سیاست گذاران جامعه پزشکی و کارکنان سیستم بهداشتی را برعهده دارد.ارتقای سلامت در بر گیرنده سه فاکتور اساسی آموزش سلامت ، حفاظت از سلامت و پیشگیری از بیماری می باشد که بدون برنامه ریزی برای هر یک از موارد ارتقای سلامت در سطح جامعه با مشکلات اساسی مواجه خواهد بود .

اهداف اين مراقبت شامل پايش سير بيماري كه به طراحي برنامه‌اي مطابق با شرايط جديد بيماري منجر مي‌شود، تعيين گروههاي در معرض خطر بيماري و مرگ براي بيماريهاي داراي اولويت، ارزيابي تأثير فعاليت‌هاي پيشگيري و درمان بر ميزان بروز و شيوع، تعيين اولويت‌هاي موجود در بين فعاليت‌هاي كنترل بيماري و كمك به تعيين هويت و انجام پژوهش و كنترل اپيدمي‌ها مي‌باشد