پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

آدرس کوتاه جهت لینک شدن به صفحه بیماریهای واگیر url.qums.ac.ir/com :


«شرح وظایف»


«معرفی پرسنل»


«مطالب آموزشی»


«دستورالعمل ها»


«برنامه های واحد»

«کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری»


«تلفن :
33656056 داخلی: 229»
«نلفن مستقیم:
33653973»

اخبار و تازه های علمی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
1399/12/25 دوشنبه
20 تن ازسالمندان آسایشگاه در برابر بیماری کرونا واکسینه شدند
1399/12/17 يكشنبه
خانه سالمندان جهاندیدگان، توسط کارشناسان مرکز بهداشت قزوین، مورد بازدید قرار گرفت
1399/12/16 شنبه
30تن از بهورزان مرکز بهداشت شهرستان قزوین دوره واکسیناسیون کرونا را سپری کردند
1399/12/13 چهارشنبه
هنگام ورود به شهرستان قزوین مسافران سایر کشورها، ملزم به رعایت قرنطینه 14 روزه هستند
1399/12/13 چهارشنبه
30 تن از پرسنل بخش ICU بیمارستان رازی قزوین، واکسن کووید 19 دریافت کردند
1399/11/6 دوشنبه
در نشستی در مرکز بهداشت شهرستان قزوین علل مرگ و میر کووید 19 و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب آن، بررسی شد
1399/6/22 شنبه
نسخه هشتم و نهایی راهنمای تشخیص و درمان کووید-19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری (ویژه پزشکان، پرستاران و مراقبین سلامت)
1399/6/13 پنجشنبه
خودمراقبتی، رکن اصلی و ستون سلامت انسان است
1399/5/6 دوشنبه
پوستر خرید از فروشگاه و نانوایی- نحوه گندزدایی میوه و سبزی - نحوه نگه داری مواد غذایی در یخچال و فریزر - مراحل پس از خرید در منزل (ایام شیوع بیماری کرونا)
1399/2/25 پنجشنبه
توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای استفاده صحیح از تجهیزات محافظت فردی در مراکز مراقبت های بهداشتی
1399/2/25 پنجشنبه
فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 19 در کودکان (ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید)
1399/2/18 پنجشنبه
کتابچه جامع آموزشی پیشگیری، تشخیص، مراقبت و درمان Covid19
1399/1/28 پنجشنبه
خبرنامه شماره 24 - Covid19
1399/1/28 پنجشنبه
خبرنامه شماره 23 - Covid19
1399/1/28 پنجشنبه
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 در مراکز جمعی
1399/1/27 چهارشنبه
خبرنامه شماره 22 – Covid19