بهداشت حرفه ای

معرفي بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه‌اي (به انگليسي: Occupational Health)‏ يا سلامت شغلي يا سلامت كار شاخه‌اي است ازعلم بهداشت وعبارتست از شناسائي، ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور موجود در محيط كار به همراه يكسري مراقبتهاي بهداشتي درماني به منظور سالمسازي محيط كار و حفظ سلامت نيروي كار
روز ۲۸ آوريل (هشتم ارديبهشت) از سوي سازمان بين‌المللي كار(ILO) به عنوان روز جهاني بهداشت حرفه‌اي World Day for Safety and Health at Work نامگذاري شده است
روز جهاني ايمني وسلامت شغلي در واقع يك هدف گذاري ساليانه بين‌المللي براي نهادينه كردن كار سالم و ايمن در سرتاسر جهان است. برگزاري اين مراسم بخش مهمي از استراتژيهاي جهاني سازمان بين‌المللي كار براي ارتقاي ايمني وسلامت شغلي در همه محيط‌هاي كاري است كه باعث ارتقاي آگاهي‌هاي مردم وهمچنين افزايش امنيت وسلامت در محيط كار مي‌شود.
بهداشت حرفه اي به تعريف سازمان بين المللي كار ILO و سازمان جهاني بهداشتWHO
• ارتقاء و حفظ بالاترين درجه از سلامت جسمي، روحي و اجتماعي شاغلين در كليه مشاغل
• مراقبت از شاغليني كه سلامت آنان در معرض خطرات ناشي از شرايط كار است
• مراقبت از شاغليني كه عوامل زيان آور، سلامت آنان را در محيط كار تهديد مي كند.