بهداشت حرفه ای


آدرس کوتاه جهت لینک شدن به صفحه
بهداشت حرفه ای url.qums.ac.ir/pro :


«شرح وظایف»


«معرفی پرسنل»


«مطالب آموزشی»


«دستورالعمل ها»


«برنامه های واحد»

«تلفن :
33656056 داخلی: 239 »
«نلفن مستقیم:
33656051 »
آدرس پست الکترونیکی واحد:       Email            : obhc@qums.ac.ir
اخبار و تازه های علمی
1399/5/22 چهارشنبه
بالغ بر 500 بازرسی از 183 بانک فعال در شهرستان قزوین بازرسی بهداشتی شد
1399/5/21 سه‌شنبه
دو دفتر پیشخوان دولت به علت عدم رعایت ضوابط بهداشتی پلمپ شد
1399/4/16 دوشنبه
435 بازرسی بهداشتی از ادارات، بانک ها و دفاتر پیشخوان انجام شد
1399/3/27 سه‌شنبه
حوزه سلامت، 134 بار، رعایت پروتکل های مبارزه با ویروس کرونا را در 32 جایگاه سوخت، رصد کرد
1399/3/24 شنبه
دفاتر پیشخوان، رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی را تکرار کنند، تعطیل می شوند
1399/3/6 سه‌شنبه
بالغ بر 23000 بازرسی از صنایع و کارگاه های شهرستان قزوین انجام شد
1399/2/17 چهارشنبه
دستورالعمل فعالیت خانه هاي بهداشت کارگري ویژه پیشگیري و کنترل کرونا ویروس در جامعه کار و تولید
1399/2/1 دوشنبه
144 صنایع کم خطر شهرستان قزوین، در گام دوم بیماری کرونا بازدید شد
1399/1/28 پنجشنبه
چک لیست بررسی وضعیت کارگاهها و کارخانجات و سایر واحدهای کاری در خصوص پیشگیری بیماری کووید-19
1399/1/28 پنجشنبه
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 در مراکز جمعی