روابط عمومی
معرفي روابط عمومي :
در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعيتي كه جامعه متحول ما رو به سوي تكامل دارد و مدنيت را جستجو مي كند ، روابط عمومي از اجزا و عناصر اصلي ارتباط است . نقش عمده روابط عمومي ، كاهش و نزديك كردن اذهان عمومي به واقعتي در سازمان هاست . هر اندازه ارتباط در روابط عمومي ، بطور مفيد ، مستقر و شكل موثري گسترش يافته باشد همان اندازه آن فرد ، گروه و موسسه در دستيابي به اهدف خود موفق تر مي شوند .
متصديان روابط عمومي ، بايد داراي معلومات وسيعي بوده و از استدلال و كيفيت منطق و تشكيلات مخالف و موافق سازمان متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاي خود را تنظيم كرده و فعاليت مخالفان را كم اثر نموده و پيام سازمان خود را به گوش آنها و اكثر مردم برسانند .
اصطلاح روابط عمومي از(Public Relations) گرفته شده و در واقع دانشي است كه بوسيله آن سازمان ها آگاهانه مي كوشند بر مسئوليت اجتماعي خويش عمل كنند تا بتوانند تفاهم و پشتيباني كساني را كه براي توسعه اهميت دارد ، بدست آورند .
متدصيان روابط عمومي بايد ضمن آشنايي با عناصر و اجزاي تشكيل دهنده ارتباط يعني معني و مفهوم انواع ارتباط از نظر نماد ، كلامي و غير كلامي ، بطور كامل از جريان ارتباطي در تبيين اهداف و استمرار و پايداري وظايفشان شناخت كافي داشته باشند. از جمله مدل ارتباطي كه توسط هارولد سول دانشمند علوم اجتماعي آمريكا بيان شده عبارت است از :
چه كسي (منبع) چه مي گويد (پيام) چه كسي (مخاطب) از چه راهي (رسانه يا حامل) و با چه تاثيري (عكس العمل) آشنايي داشته باشند .
فعاليت هاي روابط عمومي 2 دسته هستند :
1.       فعاليت هايي كه از قبل پيش بيني و برنامه ريزي شده و با بررسي طرح هاي اجرايي با آمادگي به اجرا در مي آيند .
2.       آن سري از فعاليت ها و اقدامات اجرايي كه بنا به نياز و بر اساس مصلحت روز ، ضرورت اجرايي آن وجود دارد .
مسئولان روابط عمومي مسئول حفظ حقوق موسسه در برابر وسايل ارتباطي و افكار عمومي هتسند و بخوبي مي توانند بويژه در مديريت بحران نقش مهمي را ايفا نمايند .
«خلاصه اينكه روابط عمومي وكيل مدافع سازمان در بيرون و مدعي العموم در داخل سازمان است»