مرکز خدمات جامع سلامت شماره 4 (زعفرانیه)

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 4 (زعفرانیه)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
پایگاه امام سجاد
ضلع شرقی خ شهید عباسپور – حیدری تا چهار راه بنیاد-33333475
پایگاه پاکروان
پارک شهدا، بلوار شهید بهشتی،حیدری از سه راه عباسپور به بالا و غرب آن تا پشت اداره برق و ضلع شرقی خ آبشار-33324006
شماره 17(سعدی)
جنوب خیابان امام خمینی –  شرق سعدی – غرب دادگستری- شمال کارگر-33223435
شماره 19(قمر)
چهار راه منتظری ،‌ شهید انصاری  تا چهار راه بازار-33225087
ضمیمه
ضلع جنوبی چهار راه بنیاد،سعدی شمالی،خ کارگر و ضلع غربی نادری شمالی و زعفرانیه،ضلع شمالی  بوعلی تا چهار راه نظام وفا
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی. بهداشت خانواده. مامایی. بهداشت محیط. بهداشت حرفه ای واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
تعداد پرسنل شاغل
28 نفر
ساعت کاری
7:30 تا 14:15
آدرس و تلفن مرکز
خ سعدی شمالی – ابتدای زعفرانیه طبقه زیرین مسجد آقا سید کاظم- 33366944