برنامه های واحد

مقدمه:
واحد تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 
فرآیندهای متعددی در واحد تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر در حال اجرا است که در ذیل به طور خلاصه به این فرآیندها اشاره می گردد علاوه بر این کلینیک  مشاوره بیماریهای رفتاری - ایدز  نیز وابسته به واحد بیماریهای واگیر می باشد.
 
هدف کلی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها عبارت است :

 •     تامین و ارتقاء سلامت جامعه با برقراری نظام مراقبت پویای (Dynamic Surveillance)  بیماریها.

 
اهداف اختصاصی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها عبارتند از:

1-برقراری نظام مراقبت بیماریها

2-پیشگیری، كنترل، بيماريابي، درمان، حذف و ريشه كني بيماري‌هاي نظام مراقبت

3-افزايش آگاهي مردم، پرسنل و افراد در معرض خطر در مورد عوامل خطر و  بيماري‌زا

4-تأمين سلامت جامعه از طريق جلب مشاركت ساير سازمان‌هاي مرتبط

5-برنامه‌ريزي، سازماندهي و هدايت اجرايي برنامه‌هاي كنترل بيماريها

پرسنل واحد در ستاد مرکز بهداشت شهرستان
:

طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در راستای نیل به اهداف کلی و اختصاصی

 

شماره تلفن واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها02833653973    و 02833653974
 

1) واکسیناسیون و زنجیره سرما
ایمن سازی به عنوان يكي از موثرترين و مهمترين راهكارهاي عملي در ارتقاي سلامت افراد از عمده فعاليت هاي واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها است. برنامه ایمن سازی کشور از تجربیات موفق ملی و بین المللی در زمینه بهداشت عمومی است. جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از زیرساختهاي قوي شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی و کارکنان دلسوز آن و همچنین نظام علمی مراقبت از بیماری های قابل پیشگیری با واکسن و زنجیره سرد مناسب، توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز جامعه داده و بیش از 97 درصد گروه هدف را تحت پوشش واکسیناسیون عمومی قرار دهد. شاخص های پوشش در روستاها و شهرها حاکی از عدالت در توزیع منابع سلامتی برای تمام مردم است. ایمن سازی کودکان علیه بیماری های دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون، سل و هپاتیت ب در اين راستا در مراكز بهداشتي و درماني و پايگاه هاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت و بر اساس ویرایش هشتم کتابچه برنامه و راهنمای ایمن سازی (مصوب کمیته کشوری ایمن سازی) چاپ سال 1394 مرکز مدیریت بیماری های واگیر براي افراد واجد شرايط انجام مي شود.
علاوه بر واکسیناسیون روتین کودکان، برنامه های واکسیناسیون بیماریهای دیگر نیز در دستور کار این واحد قرار دارد. از جمله برنامه واکسیناسیون هاری )شامل واکسن و سرم ضد هاری)، واکسیناسیون مننژیت سربازان، واکسیناسیون آنفلوآنزا، سرم ضد دیفتری، سرم ضد کزاز، سرم ضد بوتولیسم، سرم ضد مار گزیدگی، سرم ضد عقرب گزیدگی .
عمده فعالیتهایی که در این زمینه در شهرستان انجام می شود عبارتند از:

 • تامين كليه واكسن هاي مورد نياز شهرستان و نگهداري آنها در شرايط و دماي مناسب (مديريت زنجيره سرد) و توزيع آنها در سطح مراكز خدمات جامع سلامت شهری،و پایگاههای سلامت  و بیمارستانها
 • اجراي برنامه واكسيناسيون در مراكز خدمات جامع سلامت شهری،و پایگاههای سلامت و بیمارستانها
 • برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون مناطق و جمعيت هاي آسيب پذير (روستاهای سیاری) علاوه بر واکسیناسیون روتین این جمعیت ها
 • انجام واكسيناسيون در گروه هاي خاص (مننژيت و كزاز در سربازان و هپاتيت ب و آنفلوانزا دركاركنان بهداشتي- درمانی و افراد درمعرض خطر)
 • پايش برنامه ايمنسازي و ارایه پسخوراند
 • جمع آوري داده ها و اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و گزارش به سطوح بالاتر
 • بررسي عوارض واكسيناسيون و گزارش به سطوح بالاتر
 • نظارت بر برنامه زنجيره سرما
 • ثبت اطلاعات در سامانه سیب و پورتال وزارت
 • نظارت بر اجرای برنامه تزریق ایمن
 • اجرای طرح خانه به خانه فلج اطفال مهاجرین خارجی

2) کنترل و مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ، بیماریهایی هستند که می توان با تزریق واکسن از وقوع آنها پیشگیری کرد. این بیماریها عبارتند از: دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون، سل، هپاتیت ب، آنفلوآنزا، مننژیت و ...
اهم فعالیت هایی که در این زمینه انجام می شوند شامل:

 • آموزش تعاریف، راههای انتقال، راههای پیشگیری، نحوه برخورد با موارد مشکوک و عوارض بیماری به پرسنل بهداشتی
 • حساس سازی پرسنل در زمینه کشف به موقع موارد مشکوک و گزارش تلفنی
 • بیماریابی و گزارش فوری و تلفنی موارد مشکوک از پرسنل محیطی به ستاد مرکز بهداشت
 • بررسی موارد مشکوک بصورت فوری و گزارش تلفنی به استان جهت گزارش به سطح کشوری (وزارت بهداشت) و در بعضی موارد به سازمان جهانی بهداشت
 • بررسی اطرافیان موارد مشکوک جهت پیشگیری و یا کشف زودهنگام بیماری
 • تهیه نمونه های خون، ادرار، مدفوع و سواب گلو با همکاری آزمایشگاه و ارسال به آزمایشگاه رفرانس کشوری یا استانی جهت تایید یا رد بیماری (لازم به توضیح است که در بعضی بیماریها از جمله فلج اطفال، سرخجه و سرخک نمونه ها به آزمایشگاه رفرانس کشوری واقع در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بعضی بیماریها مانند سیاه سرفه به انستیتو پاستور ایران و در برخی بیماریهای دیگر از جمله آنفلوآنزا نمونه ها به آزمایشگاه رفرانس استانی واقع در قزوین ارسال می گردد).
 • استخراج مرتب داده ها و آمار و اطلاعات مربوط به این بیماریها و تجزیه و تحلیل آن جهت بهبود کیفیت مراقبت این بیماریها
 • ثبت اطلاعات در سامانه سیب و پورتال وزارت

3)کنترل و مراقبت بیماری سل و جذام
بیماری سل یکی از بیماریهای عفونی است که پس از یک دوره کاهش بروز در کل جهان، به علت همزمانی با عفونت HIV و مقاومت دارویی با شدت بیشتری در حال انتشار در جهان می باشد بطوریکه در حال حاضر به عنوان یکی از اولویت های سازمان جهانی بهداشت مطرح می باشد. بر این اساس سازمان جهانی بهداشت بیماری سل را بعنوان یک اورژانس جهانی اعلام نموده است.
در همین راستا واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مطابق با دستورالعمل کشوری مبارزه با سل اقداماتی به شرح زیر در سطح شهرستان انجام می دهد:

 • تامین و توزیع داروهای ترکیبی مبارزه با سل و وسایل نمونه گیری با همکاری واحد امور دارویی
 • بیماریابی از افراد مشکوک (دارای سرفه بیش از 2 هفته)
 • بیماریابی از افراددرمعرض خطر بیشتر
 • انتقال نمونه های تهیه شده به آزمایشگاه رفرانس شهرستانی در اسرع وقت و پیگیری جواب آزمایشات
 • درمان بیماران کشف شده با راهکار DOTS  (درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم) جهت پیشگیری از انتشار بیماری در جامعه
 • پیگیری و بررسی افراد خانواده و افراد در معرض تماس با بیمار جهت شناسایی بیماران جدید
 • پیگیری درمان بیماران و پایش آنها برای جلوگیری از موارد شکست درمان
 • برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف، راههای انتقال، راههای پیشگیری و ... برای پرسنل بهداشتی و عموم مردم
 • پايش برنامه بطور مستمر
 • تهیه آمار و اطلاعات بیماران و تجزیه و تحلیل آن
 • ثبت اطلاعات در سامانه سیب و پورتال وزارت
 • مراقبت مستمر از بیماران جذامی موجود

4) کنترل و مراقبت بیماریهای مشترک انسان و حیوان (زئونوزها)
همانگونه که از نام این بیماریها پیداست، بیماریهایی هستند که می توانند از حیوانات اهلی و یا وحشی به انسان منتقل شوند. برخی از این بیماریها عبارتند از: هاری، تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) ، سیاه زخم، سالک، کالاآزار، لپتوسپیروزیس، توکسوپلاسموز، سالمونلوز، تیفوس، کیست هیداتیک، طاعون، مشمشه، تولارمی، آنفلوآنزای پرندگان و ...
اهمیت این بیماریها به علل زیر می باشد:

 • عوامل ایجاد کننده مختلف این بیماریها (از ميان 1709 عامل بيماريزا، 832 عامل (49%) از حيوانات به انسان منتقل مي شوند).
 • تظاهرات بالینی متفاوت
 • عوامل اپیدمیولوژی متنوع موثر در این بیماریها
 • شدت وخامت بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان
 • اثرات بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان
 • از ميان 156 بيماري نوپديد شناخته شده در انسان، 114 مورد آنان (73%) از حيوانات به انسان منتقل مي شوند.
 • منشاء بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان، حيات وحش مي باشد كه كنترل بيماري در حيات وحش بسيار مشكل است.
 • پیشگیری و کنترل این بیماریها مستلزم همکاری های وسیع بین بخشی می باشد.

 اهم فعالیت هایی که در این زمینه انجام می شود شامل موارد ذیل می باشد:

پیشگیری از هاری:

 • اطلاع رساني به عموم مردم در زمينه اهميت این بيماري
 • تامين واكسن و سرم ضد هاري مورد نیاز
 • انجام درمان پیشگیری هاری از جمله شستشو، واکسیناسیون، سرم تراپی، آنتی بیوتیک تراپی برای تمام موارد حیوان گزیده
 • پيگيري افراد حيوان گزيده تا تکمیل دوره واکسیناسیون
 • تجهيزسایت درمان ضد هاري ستادی مرکزبهداشت شهرستان و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی  : معلم کلایه- رازمیان- آقابابا- کوهین- اورکن کرد- ماهین و آلتین کش
 • همکاری با اداره دامپزشکی شهرستان  در نمونه برداري از حيوان مهاجم جهت تشخيص هاري و ارسال نمونه به انستیتو پاستور
 • معرفي افراد حيوان گزيده (مهمان يا مسافر) وهمچنین مبتلا به تب مالت ودیگر موارد بیماریهای مشترک  به مركز بهداشت شهرستان تابعه استان جهت انجام اقدامات لازم
 • آموزش همکاران شاغل در مراکز درمان هاری
 • اجرای برنامه کشیک آنکالی هاری
 • شناسايي، پیگیری و درمان به موقع بيماران و بررسي کلیه بیماران و اطرافیان آنها جهت جلوگیری از انتشار بیماری
 • تامين دارو براي بيماران با همکاری امور دارویی
 • هماهنگي با پزشكان  عمومی و متخصص بخش خصوصي و دولتي
 • پیگیری بهسازي محيط و اتلاف سگهاي ولگرد با همکاری واحد بهداشت محیط با ارگان های مربوطه ازجمله بخشداریها و شهرداریها ی تابع
 • جمع آوري آمار و اطلاعات بیماریهای مشترک و تجزیه و تحلیل آن و انجام اقدامات پیشگیرانه بر اساس آن و گزارش به مرکز بهداشت استان و مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ثبت اطلاعات در سامانه سیب و پورتال وزارت
 • آموزش و اطلاع رسانی عمومی
 • هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با ادارات مرتبط از جمله اداره دامپزشکی در راستای کنترل بیماریها

پیشگیری از تب مالت :

 • شناسايي، پیگیری و درمان به موقع بيماران و بررسي کلیه بیماران و اطرافیان آنها جهت جلوگیری از انتشار بیماری
 • گزارش گیری از مراکز و خانه های بهداشت و پایگاههای تحت پوشش و بیمارستانها و آزمایشگاههای سطح شهرستان
 • آموزش بر اساس مدل SHEP
 • جمع آوري آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و انجام اقدامات پیشگیرانه بر اساس آن و گزارش به مرکز بهداشت استان و مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • همکاری با اداره دامپزشکی شهرستان 

 5) کنترل و مراقبت برنامه حذف بیماری مالاریا
مالاریا مهمترین بیماری انگلی است که توسط انگل تک سلولی پلاسمودیوم ایجاد می شود. این بیماری یکی از مشکلات عمده بهداشتی جهان و از موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها است. سالانه بخش عظیمی از اعتبارات و نیروی انسانی در بخش وسیعی از جهان برای رفع این مشکل، به بیماری مالاریا اختصاص داده می شود. حجم و بار بیماری به گونه ای است که تقریباً نیمی از جمعیت جهان در بیش از یکصد کشور در معرض خطر بیماری هستند. شیوع و مرگ و میر بالای این بیماری اهمیت بهداشتی قابل توجهی به آن داده است. این بیماری به علت ایجاد کم خونی و عودهای مکرر، باعث اتلاف نیروی کار شده و در وضع اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی کشورها اثر می گذارد. با توجه به اینکه ایران نیز یکی از مناطق مهم مالاریا خیز در جهان به شمار می رود،
 
اقدامات زیر جهت پیشگیری و کنترل بیماری در شهرستان آذرشهر توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر انجام می گیرد:

 • بيماريابي فعال و مستمر از موارد مشكوك به بیماری
 • تهیه نمونه لام خونی مالاریا از کلیه موارد مشکوک منجمله جمعیت تحت پوشش افاغنه ساکن در شهرستان حداقل سالی یکبار نمونه
 • انجام آزمایش  تشخيص مالاريا در کمتر از 24 ساعت از تهیه نمونه توسط همکار  میکروسکوپیست ستادی مالاریا در واحد
 •  بررسی 10درصد لام های تهیه شده ازنظرکیفیت نمونه های لام خونی مالاریا
 • نظارت مستمر بر بيماريابي
 • تهیه داروهای ضد مالاریا
 • كشف سريع موارد نیازمند به درمان
 • درمان صحيح، كامل و به موقع موارد بیماری طبق پروتکل کشوری
 • مراقبت جابجايي جمعيت
 • اجراي برنامه هاي آموزشي
 • پایش مرتب برنامه و ارسال پسخوراند به واحدهای تابعه
 • تهیه داده ها و اطلاعات مربوط به بیماریابی و تجزیه و تحلیل آن و گزارش به سطوح بالاتر

6)  کنترل و مراقبت بیماریهای منتقله از آب و غذا و عفونت های بیمارستانی
پدیده جهانی شدن و افزایش مسافرت ها و توسعه گردشگری و همچنین افزایش مصرف غذا در خارج از منزل در جوامع مختلف، بیماریهای منتقله از غذا را به عنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح کرده است. مسئولیت مهم دولت ها تامین سلامت زنجیره غذایی از مزرعه تا سفره است و برای عملی کردن آن همکاری بین بخشی وسیعی لازم بوده و هر بخش وظایف خود را باید بدرستی انجام دهد. برای اصلاح نقاط ضعف زنجیره سلامت غذا و برنامه ریزی جهت اصلاح و بهبود تغذیه نیازمند اطلاعات درستی از وضعیت بیماریهای منتقله از غذا می باشیم که این مهم با برقراری نظام کشوری مراقبت بیماریهای منتقله از غذا حاصل خواهد شد. یکی از علل اهمیت بیماریهای منتقله از آب و غذا انتشار سریع این بیماریها در بین مردم و قدرت ایجاد اپیدمی این بیماریها می باشد. بعلاوه وجود انواع بیماریهای منتقله از آب و غذا با میکرو ارگانیسم های متفاوت و تظاهرات بالینی مختلف بر اهمیت این بیماریها می افزاید؛ از جمله این بیماریها می توان به بیماریهای وبا (التور)، بوتولیسم، اسهال خونی، شیگلوز، سالمونلوز، تیفوئید، فاسیولازیس، هپاتیت A و E و طغیان های بیماریهای منتقله از آب و غذا و ... اشاره نمود. در اثبات اهمیت این بیماریها این جمله کافی است که "نظام مراقبت وبا و کنترل آن، همچنان اولین اولویت کنترل بیماریهای واگیر در کشور است
".
فعالیت هایی که واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها در راستای کنترل این بیماریها انجام می دهد به شرح زیر می باشد:

 • تشكيل كميته های درون بخشي و برون بخشي التور شهرستان
 • نمونه برداري مدفوع از نظر التور از كليه موارد اسهالي و انجام آزمایشات مربوطه در اولین فرصت
 • تهیه داده ها و اطلاعات مربوطه از مراكز و خانه های بهداشت، آزمايشگاهها، بيمارستان و تجزیه و تحلیل آن و گزارش به سطوح بالاتر
 • گزارش گيري روزانه نمونه برداری التور از مراكز بهداشتی درمانی، آزمايشگاهها و بيمارستان و گزارش تلفنی به گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر مركز بهداشت استان
 • آموزش و اطلاع رساني به عموم مردم، مسئولین و پرسنل بهداشتی درمانی در زمينه اهميت و پیشگیری از بيماري

پايش برنامه بطور مستمر
7) کنترل و مراقبت آنفلوآنزا
اهمیت آنفلوآنزا در سرعت انتشار همه گیری ها، وسعت و تعداد مبتلایان و شدت عوارض آن می باشد. در همه گیری های بزرگ، شکل شدید یا کشنده بیماری بیشتر در سالمندان و افرادی که به دلیل عوارض مزمن قلبی، ریوی، کلیوی، بیماریهای متابولیک، کم خونی و یا نارسایی ایمنی ناتوان شده اند، مشاهده می شود. آنفلوآنزا به شکل پاندمی، همه گیری های وسیع، کوچک، منطقه ای و تک گیر دیده می شود. میزان حمله در همه گیری هایی که در اجتماعات بزرگ اتفاق می افتد، معمولاً بین 10 تا 20 درصد است در حالی که در اجتماعات بسته مثل مدرسه های شبانه روزی و یا خانه سالمندان به 50 درصد و بیشتر می رسد.
 
فعالیت هایی که در زمینه کنترل این بیماری توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها انجام می شود به قرار زیر است:

فعال نمودن مرکز دیده ور آنفلوانزای شهرستان در مرکز خدمات جامع سلامت شهری مینودر

اخذ گزارش روزانه تعداد ویزیت بیماران و موارد شبه آنفلوانزا (ILI ) از مرکز دیده ور و ثبت روزانه آن در سایت سامانه مراقبت آنفلوآنزای ایران

تجزیه و تحلیل داده های موارد ILI جهت هشدار زودرس در صورت افزایش موارد با احتمال آنفلوآنزا

تامین محیط کشت آنفلوانزا

تهیه نمونه از موارد مشکوک مرکز دیده ور با همکاری آزمایشگاه شماره یک ضمن انجام اقدامات درمانی و پیشگیری در فرد بیمار و اطرافیان

تهیه نمونه از موارد مشکوک بستری در بیمارستان با همکاری آزمایشگاه بیمارستان

ثبت اطلاعات موارد نمونه برداری شده در نرم افزار آنفلوانزا

ارسال به موقع نمونه ها به آزمایشگاه رفرانس استانی

پیگیری جواب نمونه ها از طریق سایت آنفلوآنزای کشوری

آموزش عموم مردم بخصوص افراد ساکن در اماکن تجمعی در مورد بیماری و راه های پیشگیری

تامین دارو و کیت های حفاظت فردی جهت حضور تیم بررسی در کانونهای آلوده و مشکوک به آنفلوانزای پرندگان

هماهنگی جهت تامین دارو برای بیمارستانها

گزارش تلفنی هر گونه تلفات طیور به دامپزشکی و معاونت بهداشتی و دریافت اطلاعات مربوط به کانونهای آلوده از دامپزشکی

دریافت مشخصات کانونهای احتمالی خطر( مرغداریهای تحت پوشش) از بهداشت حرفه ای

تشکیل تیم بررسی و حضور در کانونهای مشکوک و آلوده به آنفلوانزای پرندگان

بررسی افراد در معرض تماس در کانونها و ارجاع افراد دارای علائم آنفلوانزا به بیمارستان

پروفیلاکسی و واکسیناسیون افراد در معرض تماس و تکمیل فرم شماره 2

تکمیل فرم شماره 6 مربوط به کانون آلوده

پیگیری افراد در معرض تماس به مدت 10 روز و تکمیل فرم شماره 3

هماهنگی با بیمارستانهای تحت پوشش جهت نمونه برداری از افراد مشکوک به آنفلوانزای پرندگان و ارسال به معاونت بهداشتی

برگزاری کمیته شهرستانی در مرکز بهداشت و بیان شرح وظیفه واحدها و پیگیری مصوبات

هماهنگی جهت برگزاری کمیته در شورای سلامت شهرستان و پیگیری مصوبات

هماهنگی با بیمارستانهای تحت پوشش جهت نمونه برداری از افراد مشکوک به کوروناویروس و دریافت تلفنی مشخصات افراد مربوطه و ارسال نمونه ها به معاونت بهداشتی

آموزش زائرین قبل از سفر به حج تمتع در زمینه بیماریهای تنفسی و روده ای

پیگیری حجاج از نظر علائم بیماری کوروناویروس به مدت 14 روز و درصورت داشتن علائم، ارجاع به بیمارستان

 8) کلینیک مشاوره ودرمان بیماریهای رفتاری(کنترل و مراقبت HIV/AIDS و بیماریهای آمیزشی )
بدون شک بزرگترین بلای جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم، بیماری ایدز می باشد که در حال حاضر در مرحله پاندمی (جهان گیری) قرار دارد. ایدز بیماری است که به صورت یک سندرم تظاهر می یابد و  برای اولین بار در سال 1981 شناخته شده است. این سندرم نشان دهنده مراحل آخر آلودگی با ویروس نقص سیستم  ایمنی انسان است. میزان مرگ و میر نزد افراد آلوده  کنترل نشده با دارو در گذشته بسیار زیاد بوده است به طوری که در کشورهای در حال توسعه اغلب بیماران  بین 3 تا 5 سال بعد از تشخیص اولیه جان خود را از دست داده اند. . با توجه به اینکه بیماری فوق از نوع بیماریهای ویروسی بوده و فاقد واکسن و داروجهت درمان قطعی مناسب می باشد، لذا پیشگیری مهمترین راه مقابله با این بیماری است
 
در همین راستا واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها اقداماتی به شرح زیر انجام می دهد:

 • اجراي برنامه هاي آموزشي براي گروههاي مختلف جمعيتی و پرسنل بهداشتی درمانی
 • تشكيل كميته ايدز شهرستان
 • فعالیت پایگاه مشاوره بیماری ایدز در راستای مشاوره محرمانه و رایگان افراد در معرض خطر داوطلب
 • تهيه نمونه از افراد داوطلب در آزمایشگاه و ارسال آن به سازمان انتقال خون شهرستان جهت آزمایش، پیگیری نتیجه آزمایش و گزارش آن به فرد داوطلب (کلا ً به صورت رایگان)
 • ارایه خدمات درمانی ودارویی وپیگیری اطرافیان فرد مبتلا وآموزش به بیمار وخانواده وی
 • ارائه خدمات مامایی از جمله انجام پاپ اسمیر رایگان جهت زنان مبتلا و انجام معاینات ادواری
 • ارائه خدمات پزشکی رایگان شامل معاینات ماهانه وآزمایشات 3ماهه درافراد مبتلای تحت درمان و انجام واکسیناسیون رایگان بیماران
 • پیگیری بیماران از نظر عدم ابتلا به سل با انجام تست توبرکولین سالانه وتست خلط وعکس ریوی در صورت لزوم
 • مشاوره فردی با بیمار مبتلا و خانواده وی در خصوص بحران ، تصمیم گیری وحل مشکل توسط کارشناس روان
 • تشکیل گروهای همیاراز بین مبتلایان به اچ ای وی
 • همکاری با بهزیستی در زمینه آموزش ومشاوره وانجام تست رایگان جهت کودکان کار ومدد جویان تحت پوشش
 • همکاری با واحدهای بهداشت محیط وحرفه ای جهت آموزش به گروهای هدف شامل کارگران کارخانه ها ، آرایشگرها ومشاغل مربوطه
 • اجرای برنامه های کاهش آسیب برای افراد در معرض خطر از جمله توزیع رایگان سرنگ و کاندوم
 • شناسايي مکانهای پُرخطر شهرستان  مثل کمپهای ترک اعتیاد ، مراکز زنان آسیب پذیر ، مرکز گذری مردان ، زندانها ، مراکز درمان اعتیاد خصوصی جهت اجراي برنامه هاي كاهش آسيب
 • اجرای طرح pmtct ( پیشگیری از انتقال بیماری اچ آی وی از مادر به نوزاد ) در مناطق حاشیه شهر
 • جمع آوری گزارشات علتي بيماريهاي آميزشي از بخش های دولتی و خصوصی، جمع بندی و تجزیه و تحلیل آن و گزارش به سطوح بالاتر

شماره تماس کلینیک جهت مشاوره    02833658015

9) کنترل و مراقبت هپاتیت های منتقله از راه خون
هپاتیت های ویروسی یکی از مهمترین معضلات بهداشتی هستند و در بین آنها هپاتیت های منتقله از راه خون از جمله بیماری هایی هستند که سهم قابل توجهی از مرگ و میر، ناتوانی، بار اقتصادی، اجتماعی و روانی را به خود اختصاص داده و موارد مزمن این بیماری ها در حال حاضر مشکلات و تبعات بسیاری را بر جامعه تحمیل نموده است. هدف از اجرای برنامه مراقبت هپاتیت های منتقله از راه خون کاهش بروز بیماری در جامعه از طریق شناسایی و درمان بیماران و کنترل اطرافیان آنها می باشد.
در این راستا فعالیتهایی که در واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای آذرشهر انجام می گیرد به شرح زیر است:

 • واکسیناسیون کودکان
 • شناسایی گروههاي پرخطر و در معرض خطر از نظر هپاتيت ب و واکسیناسیون آنها
 • بیماریابی غیرفعال در مراکز بهداشتی درمانی
 • دريافت اطلاعات مربوط به مبتلايان جديد از آزمايشگاههاي شهرستان و استان و پزشكان بخش دولتی و خصوصی
 • بررسي انفرادی موارد بروز بیماری
 • مراقبت ادواری موارد آلوده به هپاتیت B و C
 • بررسي همه گيري هپاتيت در افراد خانوار فرد مبتلا و واكسيناسيون آنها
 • انجام برنامه های غربالگری و بیماریابی در زنان باردار
 • بیماریابی در بین آرایشگران و دیگر گروه های در معرض خطر
 • پيگيري و هماهنگي لازم جهت تهيه ایمنوگلوبولین علیه هپاتیت ب در زنان باردار مبتلا و تزریق به کودک متولد شده از مادر مبتلا در بدو تولد جهت پیشگیری از ابتلاء کودک
 • ارزیابی نوزادان متولد شده از مادران آلوده در 9 الي 15 ماهگي
 • آموزش همگانی (توده مردم، بیماران و اطرافیان آنها و پرسنل بهداشتی درمانی)
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه مراقبت در شهرستان
 • تهیه آمار و اطلاعات موارد شناسایی شده، تجزیه و تحلیل و گزارش به سطوح بالاتر
 • ثبت اطلاعات در سامانه سیب و پورتال وزارت

            حفظ محرمانه بودن اطلاعات بیماران

10) نظام گزارش دهی آزمایشگاهی
از آنجایی که تشخیص قطعی بیماری برای انجام اقدامات درمانی برای بیمار و اقدامات پیشگیری و کنترلی در اطرافیان و جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا فرآیند نظام گزارش دهی آزمایشگاهی برای بعضی از بیماریهای قابل گزارش اجرا می شود.
فعالیت ها:

 • گزارش گیری هفتگی موارد بیماریهای قابل گزارش آزمایشگاهی از کلیه آزمایشگاه های بخش دولتی و خصوصی شهرستان
 • پیگیری موارد گزارش شده جهت اطلاع از نحوه درمان فرد بیمار و بررسی اطرافیان جهت بیماریابی و یا پیشگیری از بیماری

 11) کشیک گزارش گیری بیماریها
نظام مراقبت بیماریهای واگیر شامل بیماریهای مشمول گزارش فوری و غیرفوری می باشد. بیماریهای مشمول گزارش فوری در اولین لحظه تشخیص توسط همکاران شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان و بخش خصوصی به صورت فوری و تلفنی به واحد تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر گزارش می شود تا اقدامات لازم برای کنترل بیماری در اسرع وقت انجام گیرد. در همین راستا همکاران واحد هر روز بعد از وقت اداری تا ساعت 19 جهت گزارش گیری تلفنی بیماریها در واحد حضور می یابند و بعد از ساعت 19 به صورت آنکال و تماس با تلفن همراه همکاران این گزارش انجام می گیرد.
لیست بيماريهاي شامل گزارش فوري (تلفني) به شرح ذیل می باشد:
وبا، فلج شل حاد، سرخك، سندرم سرخجه مادرزادي، ديفتري، كزاز نوزادان، مننژيت، عوارض متعاقب ايمنسازي (موارد مرگ، بستري در بيمارستان، آبسه، لنفادنيت و هرگونه عارضه اي كه منجر به تشويش عمومي شود)،  طاعون، تيفوس، تب زرد، مالاريا، بوتوليسم، سياه زخم تنفسي، هرنوع حيوان گزيدگي، تب خونريزي دهنده کریمه کنگو (CCHF) ، آنفلوآنزای نوع A (H1N1) ، آنفلوآنزای پرندگان (H5N1 ) و هرگونه افزايش ناگهاني موارد بيماريهاي عفوني. (شماره تلفن واحد بیماریها 02833653973)