اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e200bb52-834e-4d66-b31d-1f42b936cd7a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0f26a52a-c2bb-43ca-8424-6a865ec9ece7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8c3e90ad-88f5-431a-90c0-751702acb0ec

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0ebf2c13-cc5d-4b2b-81af-bb40921e2cc6

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=fdfeb3ee-fa0c-4d63-9f43-eaf384990b09

 
 
 
اطلاعیه
مدارک موردنیاز جهت مراجعه به مراکز خدمات جامع و پایگاه های سلامت
شهروندان گرامی، با توجه به ارائه کلیه خدمات بهداشتی به صورت الکترونیکی و آنلاین در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)، خواهشمند است ...
چه میزان در معرض خطر سکته های قلبی و مغزی هستید؟!
خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی و آزمایش رایگان در نزدیکترین مرکز و پایگاه سلامت