اخبار
برگزاری همایش پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان در شهرستان قزوین

1396/5/21 شنبه

                                                     
همایش پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان با همکاری داوطلبان و سفیران سلامت شهرستان قزوین برگزار شد.

معصومه فتحی کارشناس جلب مشارکت مردمی مرکز بهداشت شهید بلندیان در این زمینه گفت: این همایش با صحبت های دكتر اسكويي معاون بهداشتي دانشگاه در زمینه زندگی موفق و ابزارها و شیوه برخورد با عوامل خطر در جامعه و راهکارهایی برای کاهش مصرف سیکار شروع شد و در ادامه دکتر قافله باشی روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین در زمینه های کنترل خشم، مهارت نه گفتن و افزایش اعتماد به نفس در کودکان، بلوغ جسمانی و بلوغ روانی در نوجوانان مطالبی بیان نمود.
فتحی گفت: شرکت دادن کودکان در بحث ها و تصمیم گیریهای خانوادگی جهت تخلیه هیجانات و آگاه شدن از ذهن و نظرات فرزندان و آگاهی داشتن در زمینه ارتباطات اجتماعی فرزندان، موضوعات دیگری بود که دکتر قافله باشی به آنها اشاره نمود و در ادامه علی طایفه کارشناس مسئول واحد سلامت روان استان قزوین با ارائه آمار و ارقام به شیوع مصرف مواد در دانشجویان و دانش آموزان تاکید نمود.
گفتنی ست این همایش با حضور 202 تن از داوطلبان و سفیران سلامت شهرستان قزوین در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.