اخبار
اجرای طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدايي در شهرستان قزوين

1396/5/30 دوشنبه


واحد سلامت دهان و دندان مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين با همكاري نواحي آموزش و پرورش این شهرستان برای ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدايي، «طرح بهبود شاخص وضعیت اپیدمیولوژیک دهان و دندان در جامعه» در گروه هاي هدف زير 14 سال را اجرا کرد.

دکتر محمد حسینیان دیلمی، کارشناس مسؤول واحد سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس دستور العمل اجرایي طرح تحول نظام سلامت و تفاهم نامه دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش، طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدايي به عنوان بيشترين گروه هدف در اختيار، در دستور كار قرار گرفت.
وی عنوان کرد که به منظور شاخص وضعیت اپیدمیولوژیک دهان و دندان در جامعه، شامل: پوسیدگی دندان، دندان های کشیده شده و غایب و دندان های پُرشده، برنامه هاي عملياتي ارائه خدمات سطح یک دهان و دندان دانش آموزان، شامل: معاينه، آموزش بهداشت دهان و دندان و اجراي دو مرحله وارنيش فلورايد و ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه سلامت دهان و دندان بود، توسط مراقبان سلامت مراكز خدمات جامع سلامت، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت انجام شد.
به گفته دکتر حسینیان دیلمی، خدمات وارنيش فلورايد با وجود همكاري نکردن بعضي از مدارس و رضايت نداشتن بعضي از اوليای دانش آموزان، براي 89 هزار و 789 دانش آموز انجام شد و براي 93 هزار و 625 دانش آموز، ثبت خدمات و اطلاعات در سامانه مربوطه انجام شده است.
کارشناس مسؤول واحد سلامت دهان و دندان شهرستان قزوین اظهار کرد: مطابق طرح ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدايي و به علت نياز به درمان های دندانپزشكي اين گروه هدف، واحد سلامت دهان و دندان مركز بهداشت قزوین اقدام به استقرار يونيت هاي سيار در مدارس كم برخوردار کرد كه با همكاري دندانپزشكان دلسوز این مرکز، خدمات سطح دو دندانپزشكي، شامل: معاينه و آموزش بهداشت دهان و دندان هدفمند و موثر و همچنين خدمات پيشگيرانه ترميم و فيشور سيلانت، ارائه شد.
گفتنی است، در طول سال تحصيلي 1396 - 1395 تعداد هفت مدرسه (ابوترابي، علامه سيد موسي زرآبادي، زنده ياد امين، عمار و ياسر، ميرعماد، رضويه، شهيد حسن عبدالهي) و يك باب مدرسه روستايي كمال آباد در تابستان گذشته تحت پوشش خدمات تيم سيار قرار گرفتند که در این مدت شش هزار و 429 دقیقه، مدت زمان آموزش به دانش آموزان، تعداد دو هزار و 738 دانش آموزان معاينه شده و نزدیک به پنج هزار دندان، ترمیم، کشیده و فیشور سیلانت شد. همچنین دو هزار تن از والدین آموزش های لازم را در این زمینه دریافت کردند.