اخبار
دیدار متولی سلامت شهرستان قزوین با تلاشگران اردوهای جهادی

1396/5/30 دوشنبه


دکتر سید علیرضا خونساری رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد با جهادگران شرکت کننده در اردوی جهادی در منطقه الموت دیدار کرد و ضمن قدردانی از زحمات این جهادگران، از نزدیک در جریان پیشرفت برنامه ها و خدمات رسانی درمانی این گروه قرار گرفت.
این بازدیدها در دو نوبت از روستای دستجرد سفلی انجام شد و ایشان از مراحل مختلف ارائه خدمات جهادگران بازدید نمود و در ادامه این بازدیدها، با حضور در جمع مردم محروم این منطقه، در زمینه مشکلات موجود در این روستاها با مردم صحبت کرده و راهکارهای لازم برای رفع این مشکلات را ارائه نمود.
در این اردو که در مرکز خدمات جامع سلامت روستای دستجرد سفلی مستقر بود، 120 جهادگر مرد و زن در قالب سه گروه چهل نفره با نام «شکوفه سیب» شامل دانشجویان دختر و پسر و گروه «جهادی بدون مرز» شامل دانش آموختگان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی، شرکت داشتند که از هشتم تا 28 مرداد به خدمات رسانی مشغول بودند.