اخبار
خانه پزشک مرکز خدمات جامع سلامت روستائی آقابابا به بهره برداری رسید

1396/6/15 چهارشنبه

روز هشتم شهریور 1396 و همزمان با هفته دولت، خانه پزشک مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آقابابا در شهرستان قزوین به بهره برداری رسید.


آیین افتتاح این پروژه با حضور مهندس فرخ زاد، معاون عمرانی استانداری قزوین برگزار شد و در ابتدای آیین افتتاح این پروژه سلامت محور، دکتر سید علیرضا خونساری،رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، گفت: این پروژه با زیربنای 45 مترمربع برای زیست پزشکان مقیم مرکز احداث و تجهیز شده است.

متولی سلامت شهرستان قزوین اظهار کرد که خانه پزشک مرکز خدمات جامع سلامت آقابابا با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون ریال و در مدت پنج ماه به بهره برداری رسید.

شایان ذکر است، در مرکز خدمات جامع سلامت آقابابا، برای جمعیت 9 هزار و 746 تن در آقابابا و روستاهای تحت پوشش، سه تن از پزشکان مرکز بهداشت قزوین، به ارائه خدمات  سلامت می پردازند.

در آیین افتتاح این پروژه، موسوی، فرماندار قزوین؛ قندی، بخشدار کوهین، اعضای شورای اسلامی، دهیاران و تعداد زیادی از اهالی روستای آقابابا حضور داشتند.