اخبار
اجرای برنامه خطرسنجی بیماری های قلبی - عروقی، مصوبه شورای مشاوران سلامت شهرستان قزوین

1396/6/15 چهارشنبه

سومین نشست شورای مشاوران سلامت شهرستان قزوین در شهریور ماه سال 1396 با حضور 30 تن از پیام گزاران سلامت دستگاه های قزوین برگزار شد و از مصوبات مهم آن، می توان به اجرای برنامه خطرسنجی بیماری های قلبی - عروقی، آموزش کارکنان، برگزاری شورای ارتقاء سلامت در دستگاه ها، ارائه پروژه های سلامت محور و پیگیری پروژه های سلامت 1396 استان اشاره کرد.

مهندس حمید گلناری، مسؤول دبیرخانه شورای سیاست گذاری سلامت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با بیان مطلب فوق گفت: ایجاد حساسیت در سازمان‌ها نسبت به حفظ سلامت کارکنان خود، سلامت محیط زیست پیرامون و سلامت مصرف کنندگان خدمات و محصولات این سازمان ها، پاسخگویی اجتماعی آنها را افزایش می دهد.
به گفته این مقام مسؤول، ايجاد شبكه مشاورین سازماني سلامت، روشي براي جلب حمايت و عملياتي كردن عوامل اجتماعي موثر بر سلامت است و تشکیل شورای پیام گزاران دستگاه ها و سازمان ها به عنوان يكي از روش‌هاي نهادينه‌سازي همکاری بین‌بخشی، سعي دارد با تشكيل شبكه سازماني مشاوران سلامت از طريق انتخاب کارشناسان خبره سازماني اهداف خود را عملي کند.

مهندس گلناری اظهار کرد: از اواخر سال 1395 نسبت به پیگیری و راه اندازی شورای مشاوران و پیام گزاران سلامت دستگاه های اجرائی شهرستان قزوین اقدام شد و با هماهنگی دبیرخانه شورای سیاست گذاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ابتدا موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذائی شهرستان قزوین مطرح و مصوب شد، سپس نسبت به جذب مشاوران سلامت دستگاه ها اقدام شد. وی اضافه کرد برای مشاوران سلامت یک دوره آموزشی با موضوع مولفه های موثر بر سلامت برگزار و آموزش های لازم به ایشان ارائه شد.
ایشان با اشاره به اینکه مولفه های بسیار زیادی بر سلامت جامعه تأثیرگذار هستند و وزارت بهداشت و واحدهای زیر مجموعه آن به تنهائی نمی تواند سلامت مردم را تامین کند؛ بیان کرد: در تمام کشورهای دنیا، مردم و کلیه دستگاه ها برای ارتقای وضعیت سلامت مشارکت داشته و برنامه ریزی دارند. مهندس گلناری اضافه کرد که در این کشورها بسیاری از پروژه ها پیوست سلامت داشته و سلامت جامعه به عنوان یک سیاست کلی و مهم کشور لحاظ می شود.
به گفته این کارشناس، وجود جاده های امن، خوردوهای ایمن، اشتغال، درآمد کافی جامعه، مسکن و شهر سالم، افزایش برنامه های نشاط آور، افزایش تحرک، کاهش مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر، ارتقاء امید به زندگی، تولید محصولات کشاورزی و دامپروری سالم، فرآوری و عرضه مواد غذائی سالم، پرورش و تکامل کودکی سالم، کنترل بحران ها و مدیریت بلایا و حوادث، سلامت معنوی، محیط زیست سالم از جمله این مولفه ها هستند. وی ادامه داد: در واقع، وظیفه شورای پیام گزاران سلامت، برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی برون بخشی برای دستیابی به این اهداف است.
مهندس گلناری بیان کرد: از ابتدای سال 1396 تاکنون سه نشست آموزشی و هماهنگی برای پیام گزاران سلامت در سالن جلسات مرکز بهداشت قزوین برگزار شده و این نشست ها به صورت مستمر و ماهانه ادامه خواهد داشت.