اخبار
مراقبین سلامت شهرستان قزوین با کاهش عوامل مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان آشنا شدند

1396/6/16 پنجشنبه

نشست آموزشی کاهش عوامل مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان و آموزش مبانی جسمانی و حرکات کششی در مرکز بهداشت شهید بلندیان برگزار شد.

به گفته آمنه احدی زاده کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس شهرستان قزوین این نشست ها طی دو روز  با حضور کارشناسان واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، 28 تن از مراقبین سلامت مراکز و پایگاههای سلامت شهر و 24 تن از مراقبین سلامت روستایی برگزار شد.
احدی زاده در ابتدای این نشست، اهداف برگزاری این نشست آموزشی را بیان نمود و سپس با توجه به مصادف بودن هفته ازدواج هماهنگی های لازم در جهت اجرای بهتر برنامه ها در این  هفته انجام شد. در ادامه محیط آبادی و حسن نایبی،کارشناسان ورزش و جوانان، مدرس رشته آمادگی جسمانی توضیحات جامع و کاملی در خصوص کاهش عوامل مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان و  تمرینات کششی در کلاس ارائه نمودند و به صورت عملی تمرینات کششی انجام شد.