اخبار
کسب مقام اول تیم آمادگی جسمانی بانوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رقابت های کشوری

1396/6/16 پنجشنبه

در دومین المپیاد فرهنگی - ورزشی کارکنان وزارت بهداشت،  تیم آمادگی جسمانی بانوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مقام قهرمانی دست یافت.

این رقابت ها با حضور 38 تیم از دانشگاه های مختلف در خزرآباد ساری برگزار شد و تیم دانشگاه علوم پزشکی قزوین، متشکل از مریم خوینی ها،  مریم ستاری و راضیه چگینی با 1113 امتیاز موفق به مقام اولی و گرفتن کاپ این دوره از مسابقات شد.
مریم ستاری کارشناس بهداشت عمومی مرکز بهداشت شهید بلندیان نیز در این مسابقات، علاوه بر کسب مقام اول تیمی، مقام چهارم انفرادی را کسب نمود.