اخبار
30 واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی در شهرستان قزوین تعطیل شد

1396/6/22 چهارشنبه

به منظور اجرای آیین نامه جدید ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، توسط بازرسان بهداشت محیط شهرستان قزوین در مرداد ماه سال 1396 تعداد 30 واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی تعطیل شد.

مهندس محمد تقی سلیمانی، کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با اعلام این خبر، علت تعطیلی واحدهای مذکور را داشتن نواقص بهداشت محیطی طبق آیین نامه مذکور و عدم رفع به موقع نواقص بهداشتی و همچنین عرضه موادغذایی غیر قابل مصرف به استناد جوابیه آزمایشگاه مواد غذایی استان عنوان کرد.
وی گفت: در این مدت با انجام بیش از 2350 مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن،  یک هزار و 150 مورد اخطار غیربحرانی صادر شد که بیش از یک هزار و 100 مورد اقدام به رفع نواقص در مهلت داده شده کردند، ولی در 44 مورد که به علت عدم رفع نقص، اخطار تعطیل 48 ساعته صادر شد، در نهایت 30 واحد به طور موقت پلمپ شده و پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
سلیمانی در ادامه، عنوان کرد: تعداد 475 مورد نمونه آب برای انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی برداشت شد و در راستای نظارت بر عرضه موادغذایی، 190 مورد از مواد غذایی نمونه برداری انجام شد که متاسفانه 50 درصد نمونه ها دارای شرایط استاندارد نبوده که بیشتر آنها به علت تغییر در استاندارد میزان نمک در نان بود که از 2 درصد به یک درصد کاهش یافته است.
به گفته این مقام مسؤول، تعداد زیادی از موادغذایی از جمله انواع بستنی های سُنّتی و ساندویچ ها دارای آلودگی میکروبی بودند که پرونده موارد آلوده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد، همچنین در این مدت تعداد یک هزار و 564 مورد کارت بهداشت صادر شد.
 این مقام مسوول تاکید کرد شهروندان گرامی در صورت مشاهده تخلف بهداشتی مراتب را با شماره 190 به اطلاع بازرسان بهداشت محیط برسانند.