اطلاعیه
هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی

برگزار کنندگان :

انجمن علمی طب کار ایران

با همکاری: مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

24-26 بهمن ماه 1394

تاریخ ثبت نام از طریق سایت متعاقبا اعلام می گردد%

محور های همایش :
 1. سلامت شغلی
 2. بیماری های شغلی
 3. اخلاق حرفه ای در طب کار
 4. بهداشت حرفه ای و طب کار
 5. پزشک قانونی و طب کار
 6. ارگونومی
 7. ثبت و گزارش دهی بیماری های شغلی
 8. روشهای نوین تشخیص بیماری های شغلی
 9. روشهای ارزیابی تناسب برای شغل
 10. روشهای پاراکلینیک در طب کار
 

دبیرخانه همایش

وب‌سایت همایش: http://occmedcongress.ssu.ac.ir/

پست الکترونیک: occmedcongress@ssu.ac.ir

  • دبیرخانه اجرایی همایش: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد معاونت تحقیقات و فناوری امور همایش ها
  • تلفن: 03537263733
  • تلفن: 03537258410
  • فکس: 03537263732