اطلاعیه و بخشنامه ها
ارزیابی میزان خطر سکته های قلبی و مغزی در 10 سال آینده

ارزیابی میزان خطر سکته های قلبی و مغزی در 10 سال آینده

در حال حاضر برنامه خطر سنجی سکته های قلبی ومغزی در تمام مراکز وپایگاه های سلامت وخانه های بهداشت شهرستان قزوین انجام می شود.

در ارزیابی میزان خطر سکته های قلبی و مغزی، گروه هدف شامل افراد با سن ۳۰ سال و بالاتر هستند که دارای یکی از عوامل خطر زیر  باشند:

  • ابتلا به دیابت و فشارخون بالا،
  • دور کمر مساوی یا بیشتر از ۹۰ سانتی متر،
  • سن بیش از ۴۰ سال،
  • مصرف دخانیات،
  • مصرف الکل،
  • سابقه بیماری دیابت یا کلیوی در افراد درجه یک خانواده و یا سابقه حوادث قلبی عروقی زودرس در خانواده.

برای افرادی که جهت خطر سنجی مراجعه نمایند خدمات زیر به صورت رایگان ارائه می گردد:

کنترل وزن وقد،کنترل فشارخون، اندازه گیری دور شکم، آزمایش قند ناشتا وکلسترول

با توجه به نتیجه ی  معاینات وپاسخ پرسش های مراجعین وثبت اطلاعات در سامانه ی سیب ،ارزیابی خطر انجام می شود.

بعد از انجام ارزیابی وصدور کارت خطر سنجی افراد به ۴ گروه تقسیم بندی می شوند:

  • افراد با خطرکمتر از ۱۰ درصد(کم- کارت سبز)
  • افراد با خطر ۲۰-۱۰ درصد(متوسط-کارت زرد)
  • افراد با خطر۳۰-۲۰ درصد(زیاد-کارت نارنجی)
  • افراد با خطر ۳۰ درصد وبیشتر(خیلی زیاد-کارت قرمز)

اگر فردی در گروه با احتمال خطر کمتر از ۱۰ درصدباشد به معنی این است که طی ۱۰ سال آینده کمتر از ده درصد احتمال دارد دچار سکته قلبی یا مغزی شود. افراد با خطر ۲۰ % و  بالاتر جهت ارزیابی های تکمیلی و اقدامات درمانی به پزشک ارجاع می شوند. وبرای تمام افراد گروههای فوق آموزش های خودمراقبتی وسایر مشاوره های لازم ارائه می شود.»

 

 
امتیاز دهی