اطلاعیه و بخشنامه ها
قابل توجه همکاران محترم طرف قرارداد با شرکت طـالـقـانـی

همکاران محترم طرف قرارداد با شرکت (طالقانی)

لطفا از این پس جهت دریافت فیش حقوقی ، مانده مرخصی ، مشاهده قراردادهای امضاء شده و ارائه درخواست های مختلف اعم از تعهد حقوقی ، اشتغال به کار و ...  به سایت شرکت به نشانی  www.qtmc.ir  مراجعه نمایید.