• ساعت : ۸:۵۷:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ 
  • کد خبر : ۶۸۶۰
در دانشگاه علوم پزشكی قزوین، نشست مرجعیت علمی برگزار شد

در نشست مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در خصوص لزوم پیگیری برنامه راهبردی نیل به مرجعیت علمی توسط مسئولین و دانشکده ها جهت پیش برد اهداف برنامه راهبردی توضیحاتی را بیان کرد. در ادامه دکتر سیما رفیعی، معاون آموزشی دانشکده بهداشت، در خصوص نحوه تدوین فاز سوم و چهارم برنامه راهبردی نیل به مرجعیت علمی از جمله تدوین استراتژی توسعه حوزه های تمایز آکادمیک دانشگاه و برنامه ریزی توسعه حوزه های تمایز آکادمیک دانشگاه مطالبی را بیان کرد و به سؤالات مربوطه پاسخ داد.

گفتنی است این نشست در روز دوم آذر 1400 در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه با حضور سرگروه های حوزه های رسالت دانشگاه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0